Assistentie&POH

Assistentie en praktijkondersteuning (POH)

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle  
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur of op een van de andere tijden dat de assistente telefonisch bereikbaar is.

De praktijkondersteuner (POH genoemd) is een speciaal voor de huisartsenpraktijk opgeleide verpleegkundige, die routinematige spreekuren van de huisarts onder toezicht overneemt. Hierbij moet u onder andere denken aan:

- de controles en instelling bij Diabetes Mellitus (suikerziekte)

– bloeddrukcontroles/-behandeling

– begeleiding van mensen met chronische longziekte (COPD).

 De POH heeft haar eigen spreekuren van dinsdag t/m vrijdag.

Daarnaast is er in de praktijk ook twee praktijkondersteuners POH-GGZ werkzaam. Dit staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.

Hier kunt u terecht met al uw vragen m.b.t. uw psychische gezondheid en problemen.  De POH-GGZ is aanwezig maandag, woensdag en donderdag.  De eerste afspraak loopt via de huisarts, deze verwijst u dan naar de POH-GGZ.