NHG Keurmerk


Wij zijn een NHG geaccrediteerde praktijk. 

Wat houdt dit keurmerk in?

Hoe zit het met onze wachttijden?, worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over voldoende kennis?

Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het NHG (nederlands huisartsen genootschap), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend werkt aan verbeteringen.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patienten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op de juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening is van belang!!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot het keurmerk is het in kaart brengen van het oordeel van de patientenen deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft belangrijk. 

1x in de drie jaar houden wij een patientenenquete.

Een geaccrediteerde praktijk heeft graag zicht op klachten en ideeën van patienten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeen u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De assistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.