Reizigersvaccinatie

Reizigers vaccinatie / Travelclinic Voorne-Putten

 

 
 
 

Als u op vakantie gaat naar een bestemming buiten Europa wordt vaak geadviseerd u te laten vaccineren of malariamedicatie mee te nemen op uw reis. Daarnaast gelden per land en afhankelijk van uw gezondheid meestal aanvullende adviezen of maatregelen op maat. Als patiënt van het gezondheidscentrum kunt u zich hierover bij ons laten adviseren.

Zowel dokter van der Leelie als mw. van Rij zijn opgeleid bij Health Education  en bevoegd reizergersadviesgeneeskundig arts en -assistente. Wij zijn als officieel reisvaccinatiecentrum geregistreerd bij het LCR en in het bezit van  Gele Koorts-authorisatie. 

Daarnaast is dokter Van der Leelie gediplomeerd doctor in Mountain Medicine (hoogte-/ expeditie arts), opgeleid aan de Royal College of Surgeins of Edinburgh. 

Ook voor klachten na uw reis en advisering m.b.t. hoogteziekte bent u welkom op het spreekuur, ook wanneer u niet in de praktijk staat ingeschreven.

Voor een persoonlijk reis- en vaccinatieadvies vult u het reizigersformulier in. Neemt u contact op met de assistente voor het aanvragen van dit formulier en/of een afspraak. 

In het reizigersconsult  worden de voor u geldende adviezen besproken en worden afspraken gemaakt voor de vaccinaties.

Het tarief voor reizigersadvisering is € 27,50 en voor elk volgend gezinslid € 12,50. Dit is inclusief het toedienen van de vaccinaties maar exclusief de kosten van de vaccins en de eventuele malariamedicijnen. Deze worden door de apotheek geleverd en in rekening gebracht.

Sommige verzekeraars vergoeden reizigersadvisering via een aanvullend pakket. Of dit ook voor u geldt, kunt u lezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw ziektekostenverzekering.

U kunt in de praktijk niet pinnen. 

De actuele tarieven voor reizigersvaccinaties zijn:

 

Reizigersconsult € 15,00
Elk volgend gezinslid € 12,50
Vaccinaties zonder advies € 12,50
Vaccinatieboekje €   5,00
   
DTP  
Hepatitis A  
Hepatitis A junior  
Hepatitis B  
Hepatitis B junior  
Hepatitis A+B  
Hepatitis A+B junior  
Buiktyphus  
BMR  
Rabies  Voor de actuele prijzen van de injecties kunt u terecht in de apotheek.